Home | Marketing Operacional | Reposició consum

Què fem?

A GrupoUno CTC realitzem Serveis de Manteniment de Lineals, principalment en Hipermercats, en les seccions de:

 • Producte de Gran Consum (PGC):
  • Alimentació seca i líquids.
  • Drogueria, Perfumeria i Higiene (DPH)
  • Productes de Lliure Servei (PLS)
 • Producte Fresc Tradicional (PFT).

Els nostres empleats romanen estables en un únic establiment i estan organitzats per un cap d’equip. La uniformitat i procediments del personal estan específicament adaptats a la normativa de prevenció de riscos. Utilitzem diferents equips per a realitzar l’activitat amb eficiència, tals com: equips de lectura de codis, traspalets, carros per a tirar el cartró, palets i equips de neteja.

Ens encarreguem de realitzar una correcta atenció i assessorament als clients, així com de garantir una correcta senyalització de preus i etiquetat dels productes, prestant especial atenció a l’ordre i a la neteja dels lineals.

Beneficis pel client

 • Garantim una òptima experiència de compra pel client
 • Incrementem la rotació del producte
 • Controlem les caducitats dels productes
 • Disminuïm els trencaments de stock
 • Aportem informació de valor sobre el producte per a garantir una correcta presa de decisions

Elements diferencials

 • Col·locació de cartells o material PLV.
 • Muntatge i decoració de capçaleres i espais destacats.
 • Gestió de trencaments de stock.
 • Inventaris de lineal i magatzem.
 • Canvi d’implantacions d’assortiment i noves col·leccions.
 • Cross merchandising.
 • Audits de producte i control d’ubicacions.
 • Gestió de devolucions i destrucció de producte no vendible.
 • Manipulacions especials de producte.